Đam mê của bạn là gì?

Bạn có bao giờ tự hỏi: bạn sinh ra trên thế giới này để làm gì không? hay bạn tự trả lời rằng: Bạn sinh ra để đi làm kế toán cả đời, làm công nhân cả đời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *