Yêu thương bản thân

Hãy yêu thương bản thân mình trước khi yêu cả thế giới, hiểu biết nuôi cơ thể bạn bằng thực phẩm chất lượng, cho não bạn ăn “tri thức”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *