Nghĩ giàu và làm giàu

Nếu bạn muốn học làm giàu, hãy bỏ 10% số tiền bạn có để học. Nhưng nếu bạn không có 1 xu lẻ nào thì hãy đọc cuốn sách này, vì tất cả quy luật về tiền bạc, làm giàu, sự thành công đều có trong cuốn sách này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *